Αποτελέσματα εκλογών Ε.ΕΛ.Ι.Α.

 

Πρόεδρος Ι.Δατσερης
Γεν. Γραμματέας Σ.Τσιπουράκης
Αντιπρόεδρος Α Κ. Κουμάκης
Αντιπρόεδρος Β Μ. Αγγέλου
Ταμίας Θ. Κοράκης
Μέλη

Δ. Γουλές

Κ. Γκούμας

Ε. Καλλιέρης

Χ. Κούλας

Φ. Πατσουράκος

Β. Χαντζής