Διαβάστε ολόκληρο
το τελευταίο τεύχος του περιοδικού
"Ελευθεροεπαγγελματίας Ιατρός"
εδώ.

Βρείτε τα προηγούμενα τεύχη του περιοδικού
στο Iatriki on Line.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Ή ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Με το άρθρο 37 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, εισάγεται ο θεσμός του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO), ενός προσώπου με γνώσεις περί του δικαίου και των πρακτικών προστασίας των δεδομένων, το οποίο αναλαμβάνει εν γένει την παρακολούθηση και την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον ανωτέρω Κανονισμό και συνεργάζεται με τις Εποπτικές Αρχές, ενεργώντας ως σύνδεσμος επικοινωνίας. Ο ορισμός του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων καθίσταται υποχρεωτικός σε κάθε περίπτωση όπου:

α. Η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή δημόσιο φορέα. Εξαιρούνται τα δικαστήρια όταν ασκούν δικαιοδοτικό έργο.

β. Απαιτείται τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα.

γ. Διενεργείται μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Ο ΙΣΑ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

 

Ειδικότερα στην έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους εκπροσώπους των Επαγγελματικών και Επιστημονικών Ενώσεων, στις 23 Μαρτίου 2018 στα γραφεία του ΙΣΑ, αποφασίσθηκε η διεκδίκηση Συλλογικών Συμβάσεων, σε επίπεδο Ιατρικών Συλλόγων καθώς και η συστράτευση του ιατρικού κόσμου, για την απόσυρση του καταστροφικού clawback που  οδηγεί σε οικονομική ασφυξία τον ιατρικό κόσμο και δίνει το τελειωτικό χτύπημα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Για το λόγο αυτό ο ΙΣΑ, με ομόφωνη σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση όσα αποφασίσθηκαν στην Σύσκεψη έχει δημιουργήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα,
(http://www.isathens.gr/exsousiodotisi-dilwsi-pros-isa) στην οποία  τα μέλη του, καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την Εξουσιοδότηση-Δήλωση στο Σύλλογο, προκειμένου ο ΙΣΑ να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.

Στο πλαίσιο αυτό επίκειται επίσης η υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με τις  Επιστημονικές και τις Επαγγελματικές Ενώσεις  που προβλέπει την εκ μέρους τους υιοθέτηση της ανάγκης ο ΙΣΑ να υπογράψει Συλλογική Σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, να διεκδικήσει την απόσυρση του παράλογου και καταστροφικούclawback καθώς και να προβεί στη δημιουργία Επιτροπής, για τον καθορισμό της ελάχιστης τιμής αποζημίωσης, της ιατρικής επίσκεψης και κάθε ιατρικής πράξης και εργαστηριακής εξέτασης, με βάση το πραγματικό κόστος, στο πλαίσιο της βέλτιστης ιατρικής πρακτικής.

Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε τα εξής:

«Καλούμε τον ιατρικό κόσμο σε συστράτευση, για να αντιμετωπίσουμε την καταστροφική πολιτική του υπουργείου Υγείας που οδηγεί στην οικονομική εξαθλίωση και τη ξενιτιά τον Έλληνα γιατρό. Η πολιτική που ακολουθείται είναι επικίνδυνη, τόσο για τον ιατρικό κόσμο, όσο και για τον ασθενή. Η επαγγελματική και επιστημονική μας απαξίωση είναι μέρος ενός σχεδίου που προωθεί τη συνολική υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, με σκοπό την υποταγή στους στόχους του μνημονίου. Ο ιατρικός κόσμος, ενωμένος σε ένα κοινό και ισχυρό μέτωπο, θα αγωνιστεί  για να αποτρέψει την κατάρρευση της δημόσιας υγείας και θα διεκδικήσει  δίκαιη και αξιοπρεπή αντιμετώπιση από την πολιτεία. Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι δημόσια υγεία χωρίς γιατρούς δεν γίνεται»

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΑ ΣΤΕΦΘΗΚΑΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

  • Με νέα παρέμβασή του ζητά να ενταχθούν και τα χρέη προς τις τράπεζες

Mια σημαντική επιτυχία είχε ο ΙΣΑ στις διεκδικήσεις του: μετά τις παρεμβάσεις του εντάχθηκαν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Με νέα παρέμβασή του προς τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δ. Παπαδημητρίου ,ζητά να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και τα χρέη προς τις τράπεζες των ελεύθερων επαγγελματιών.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο ΙΣΑ είχε προβεί σε σειρά παρεμβάσεων, προκειμένου να απαλειφθεί η εξαίρεση που είχε τεθεί στο αρχικό σχέδιο νόμου, σύμφωνα με την οποία οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούσαν να ενταχθούν στις ευεργετικές ρυθμίσεις του Νόμου ρυθμίζοντας τα χρέη προς την εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Ο ΙΣΑ σε νέα επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομίας επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι « δεν γίνεται μνεία ως προς τα χρέη προς τα Τραπεζικά Ιδρύματα και ως εκ τούτου πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη και για τα συγκεκριμένα χρέη καθότι σκοπός του νόμου πρέπει να είναι η επίτευξη της απομείωσης χρεών των βιώσιμων, πλην όμως υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρέη προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις Τράπεζες υπερβαίνουν κατά πολύ το ΑΕΠ της χώρας μας και ως εκ τούτου η ρύθμιση των χρεών αυτών θα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία των θέσεων εργασίας, στην εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και στην ανάκαμψη της οικονομίας».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Αθήνα, 22/12/2016

ΑΠ 16744

Αξιότιμοι κύριοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έχει λάβει γνώση πολλών κλήσεων για απολογία προς ιατρούς, οι οποίοι φέρονται να έχουν τελέσει παρατυπίες όσον αφορά την συνταγογράφηση.

Η ΥΠΕΔΥΦΚΑ έχει προβεί σε ελέγχους από τους οποίους αποδίδονται ευθύνες σε ιατρούς για ζητήματα τα οποία όμως δεν έχουν νομικό έρεισμα. Ειδικότερα κατηγορούνται ιατροί ότι συνταγογράφησαν φάρμακα εκτός ειδικότητας, αν και εν τέλει αποδεικνύεται ότι ορθά ανέγραψαν τα συγκεκριμένα σκευάσματα, καθότι ήταν εντός του γνωστικού αντικειμένου τους. Επίσης πολλές φορές οι ιατροί βρίσκονται απολογούμενοι για ζητήματα γραμματειακά και ουχί ιατρικά λόγω του φόρτου εργασίας και της συνεχιζόμενης αλλαγής του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Ο ΙΣΑ είναι υπέρμαχος του ελέγχου ώστε να μην υφίστανται ζητήματα πλημμελούς άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος πλην όμως πρέπει οι έλεγχοι να πραγματοποιούνται με ιατρικά κριτήρια και όχι με λογιστικά. Η άσκηση της ιατρικής είναι καθήκον του ιατρού και δεν πρέπει να παρακωλύεται αλλά να προωθείται.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΙΣΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΟ ΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΕΣΥ

Δεκάδες ιατροί έχουν προσέλθει στη Νομική Υπηρεσία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καταγγέλλοντας το πάγωμα των διορισμών τους στο Ε.Σ.Υ. Οι ιατροί αυτοί αν και είχαν κριθεί από το Συμβούλιο Κρίσεων και επρόκειτο να διοριστούν, θα παραμείνουν εκτός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έως ότου επανακριθούν, καθότι ως εισηγητές για κρίση είχαν οριστεί Συντονιστές Διευθυντές κατά παράβαση των διατάξεων του Ν.3754/2009.

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι ιατροί ενημερώθηκαν σχετικά ύστερα από την δημοσιοποίηση της με αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π.73072 με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τη συγκρότηση Συμβουλίων για πλήρωση θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ».

Ο ΙΣΑ καταγγέλλει την προχειρότητα αυτή με την οποία το Υπουργείο Υγείας οργάνωσε την όλη διαδικασία, η οποία μέσα στην εποχή της κρίσης που καταρρέουν τα Δημόσια Νοσοκομεία, λόγω έλλειψης σε ιατρικό προσωπικό, έρχεται να σταθεί τροχοπέδη στην στελέχωση του Ε.Σ.Υ.

Ο ΙΣΑ καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όπως ΑΜΕΣΑ αποκαταστήσει το σοβαρό αυτό ζήτημα επαναλαμβάνοντας άμεσα τις κρίσεις, ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, οι οποίες είναι τεράστιες, διαφυλάσσοντας τη δημόσια υγεία.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                       
ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 
 
 
 
 

Copyright © 2013 Ε.ΕΛ.Ι.Α. All Rights Reserved.
Powered by DOCTORSmedia